Odměna za služby

Při stanovování odměny za právní službu je upřednostňován individuální a osobní přístup ke každému klientovi. Odměna je sjednávána dohodou ve shodě s věcnou a časovou náročností právní věci a zejména ve shodě s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v platném znění a s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení ve znění pozdějších předpisů.

Klientům je nabízena při stanovení odměny za právní službu sazba hodinová či pevná, anebo podílová odměna. Při dlouhotrvající spolupráci s klientem je možnost odměnu stanovit zvýhodněnou sazbou ve formě měsíční paušální odměny.