Advokátní kancelář Mgr. Dagmar Beníková | Olomouc
  • Advokátní kancelář Mgr. Dagmar Beníková | Olomouc

Co děláme?

Nabízíme komplexní právní služby ve všech právních odvětvích, to jak v oblasti soukromého práva, tak i práva veřejného.

Právní služby

Kdo jsou naši klienti?

Mezi klienty naší advokátní kanceláře patří obchodní společnosti či soukromé osoby. Všem těmto klientům se snažíme poskytnout maximální a komplexní právní poradenství a právní služby.

Reference

Kde nás najdete?

Kontakty

Rádi vás budeme zastupovat

Dovolte mi představit vám Advokátní kancelář Mgr. Dagmar Beníková.

Naše kancelář se při poskytování právních služeb bezvýhradně řídí etickým kodexem a dalšími stavovskými předpisy vztahujícími se k výkonu povolání advokátů v České republice a Evropské unii.

Mgr. Dagmar Beníková

Mgr. Dagmar Beníková