Náš tým

Mgr. Dagmar Beníková

 • 1993 po absolvování Gymnázia v Olomouci - Hejčíně úspěšné ukončení studia v oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 1996 složila advokátní zkoušky a byla zapsána do seznamu České advokátní komory v Praze pod ev.č. 4243
 • 1996 založila vlastní advokátní kancelář na adrese Riegrova 15 v Olomouci
 • hovoří anglicky a rusky
Mgr. Dagmar Beníková

Mgr. Šárka Zapletalová    //    advokátní koncipient

 • 2009 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2009 nastoupila do advokátní kanceláře Mgr. Dagmar Beníkové jako advokátní koncipient
 • 2007–2008 absolvovala odbornou roční stáž na Právnické fakultě Université d´Auvergne, Clermont – Ferrand, Francie
 • svou praxi vykonává ve všech oblastech práva, zastupuje a obhajuje klienty před soudy ČR
 • hovoří anglicky a francouzsky (státní jazyková zkouška)
Mgr. Šárka Zapletalová

Mgr. Jana Malá    //    advokátní koncipient

 • 2011 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • během studia realizovala svoji odbornou praxi v prestižní společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.
 • 2011 nastoupila do advokátní kanceláře Mgr. Dagmar Beníkové jako advokátní koncipient
 • svou praxi vykonává ve všech oblastech práva
 • hovoří anglicky a španělsky
Mgr. Jana Malá