Rozhodce

Advokátní kancelář poskytuje rychlou a operativní ochranu Vašich práv také prostřednictvím rozhodčího řízení. Mgr. Dagmar Beníková, rozhodkyně zapsaná v seznamu rozhodců Arbitrážní a rozhodčí společnosti, s.r.o., se sídlem Nešverova 683/2, Olomouc, IČ: 28584911, Vám nabízí efektivní mimosoudní způsob řešení Vašich sporů nezávislým a nestranným rozhodcem s kvalitním právním zázemím.