Trezor a úschova

Advokátní kancelář Mgr. Dagmar Beníková | Olomouc Advokátní kancelář je schopna přijímat do depozita finanční plnění, listiny či jiná plnění v souvislosti se svou advokátní praxí fyzicky do trezoru nebo na depozitní účty vedené u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. - pobočka Olomouc, nacházející se na ul. 28. října 15.

Vedení účtů úschov u advokáta je ošetřeno zvláštní smlouvou, jež omezuje dispozice s prostředky na účtu, a to jak z hlediska oprávněné osoby, tak i z hlediska účelu užití. Prostředky třetích osob jsou vedeny zcela odděleně od prostředků advokáta.

Přístup k účtu 24 hodin denně prostřednictvím produktů přímého bankovnictví.