Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky byly vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost jejich obsahu. Autor se při tvorbě řídil mimo jiné dokumentem Pravidla tvorby přístupného webu.

Nezávislost na výstupním zařízení

Přístup k obsahu by neměl být závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Stránky je sice nejlepší prohlížet pomocí posledních verzí prohlížečů Mozilla Firefox, Internet Explorer nebo Opera, ale měla by být použitelná i ve starších verzích či v textovém prohlížeči, PDA, chytrém telefonu nebo hlasové čtečce. Přes maximální možnou péči, která byla přístupnosti stránek věnována, je možné, že narazíte na nějaký problém, v takovém případě informujte prosím webmastera pomocí e-mailu.

Přizpůsobení velikosti

Velikosti vybraných prvků lze snadno zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů, s přihlédnutím k jejich schopnostem.

  • Microsoft Internet Explorer  Ctrl + posun kolečkem
  • Mozilla Navigator nebo Firefox  Ctrl++ nebo ctrl+-
  • Opera  Ctrl++ nebo ctrl+-

Tisk

Součástí stránek je také tisková verze, která neobsahuje navigaci a další prvky, které nemají ve vytištěné podobě smysl. Zároveň jsou v této verzi všechna pozadí bílá a texty černé. Tisková verze je použita automaticky, ať už využijete odkaz „vytisknout“ přítomný na všech stránkách vpravo nahoře nebo standardní prostředky vašeho prohlížeče.